Z OSTATNIEJ CHWILI: Nowy wicemarszałek Sejmu

Nowym wice­marsza­łkiem Sej­mu została Bea­ta Mazurek. Sejm musi­ał wybrać zastępcę za Joachi­ma Brudz­ińskiego, który został powołany na stanowisko min­is­tra Spraw Wewnętrznych i Admin­is­tracji.

Reklama

Bea­ta Mazurek jest poli­tykiem od dość daw­na obec­nym w Sejmie. Była posłanką na Sejm V, VI, VII, a ter­az VIII kadencji. W 2015 roku uzyskała 30 365 głosów.

Close Menu
Close Panel