Samolot lecący z USA musiał lądować awaryjnie po wybuchu i pożarze silnika. Jest osoba ranna[WIDEO]

Awaryjne lądowanie samolo­tu lecącego z Nowego Jorku do Dal­las linii South­west Air­lines miało miejsce na między­nar­o­dowym lot­nisku w Filadelfii. Przy­czyną awaryjnego lądowa­nia był wybuch a następ­nie pożar sil­ni­ka. Jed­na oso­ba została ran­na. Po wylą­dowa­niu samolo­tu służ­by lot­niskowe przys­tąpiły do akcji ratunkowej i gaśniczej. Ewakuowano pasażerów samolo­tu.

(więcej…)

Czytaj dalsze

Z OSTATNIEJ CHWILI: Potężne trzęsienie ziemi uderzyło w Los Angeles

W Kali­fornię uderzyło silne trzęsie­nie zie­mi o mag­ni­tudzie 5.4 w skali Richtera wstrząs odczuli mieszkań­cy Los Ange­les, którzy jak sami opisu­ją, że to były chwile grozy i nigdy wcześniej tak sil­nych wstrząsów nie było. Trzęsie­nie zie­mi  odno­towano w pobliżu Wyspy Nor­mandzkiej, tuż przy wybrzeżu SoCal coast. Nie wiado­mo czy są poszkodowani i czy są jakieś zniszczenia.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Atak na siedzibę YouTube’a. Uzbrojona kobieta nie żyje
Fot. Pixabay

Atak na siedzibę YouTube’a. Uzbrojona kobieta nie żyje

Jak już infor­mowal­iśmy wczo­raj w Sam Bruno w Kali­fornii doszło do ataku na siedz­ibę YouTube’a. Mamy więcej szczegółów na tem­at zdarzenia. Okaza­ło się, że napast­nikiem była kobi­eta, która raniła kil­ka osób, w tym jed­ną ciężko. Na koniec popełniła samobójst­wo.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Close Menu
Close Panel