Sprawa nadpalonych zwłok w zaroślach rozwikłana. Zatrzymano obywatela Mołdawii
Fot. KSP

Sprawa nadpalonych zwłok w zaroślach rozwikłana. Zatrzymano obywatela Mołdawii

Polic­jan­ci z warsza­wskiej Ochoty zatrzy­mali oby­wa­tela Moł­dawii pode­jrzanego o zabójst­wo mężczyzny. Do zdarzenia doszło pod koniec mar­ca. 36-latek usłyszał już zarzu­ty za zabójst­wo oraz ogra­bi­e­nie zwłok i decyzją sądu trafił do aresz­tu na trzy miesiące. Za popełnione przestępst­wo grozi mu kara doży­wot­niego pozbaw­ienia wol­noś­ci.

(więcej…)

Czytaj dalsze

Mała księżniczka Charlotte macha fotoreporterom :)

Jak podał wczo­raj Pałac Kens­ing­ton, księż­na Kate urodz­iła dziecko, niedłu­go po godzinie 11. Pałac Kens­ing­ton przekazał też więcej szczegółów na jego tem­at. Mały książę Jerzy i księżnicz­ka Char­lotte pojechali ze swoim tatą pow­itać bracisz­ka. Uwagę przykuła włas­nie mała Char­lotte, która machała fotore­porterom.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Amfetamina, Mefedron i znaczna ilość gotówki. „Magazynier” i „kurier” wpadli na gorącym uczynku
Fot. KSP

Amfetamina, Mefedron i znaczna ilość gotówki. „Magazynier” i „kurier” wpadli na gorącym uczynku

Blisko 1 kg mar­i­huany, pon­ad pół kilo­gra­ma amfe­t­a­miny, mefe­dron, pon­ad 6 tys. zł na poczet przyszłych kar i grzy­wien oraz zatrzy­mani mężczyźni, to wynik pra­cy polic­jan­tów zwal­cza­ją­cych przestępc­zość narko­tykową z Woli. Funkcjonar­iusze zabez­pieczyli również do sprawy elek­tron­iczne wagi służące do por­cjowa­nia narko­tyków, zgrze­war­ki oraz tore­b­ki strunowe. Pode­jrzani usłyszeli zarzut uczest­niczenia w obro­cie znaczny­mi iloś­ci­a­mi narko­tyków. Decyzją sądu trafili do aresz­tu na trzy miesiące.

(więcej…)

Czytaj dalsze

Jelonek utknął między szczeblami ogrodzenia przy cmentarzu

Polic­jan­ci Ogni­wa Patrolowo-Inter­wen­cyjnego wspól­nie z wetery­narzem pomogli zran­ione­mu i uwięzione­mu jelonkowi wró­cić na wol­ność. Zwierzę niefor­tun­nie utknęło między szczebla­mi ogrodzenia przy cmen­tarzu i nie potrafiło same się wydostać. Na pomoc na szczęś­cie ruszyli polic­jan­ci. Jak stwierdz­ił wetery­narz, zranienia jelon­ka okaza­ły się powierz­chowne i zwierzę wró­ciło na wol­ność.

(więcej…)

Czytaj dalsze
Close Menu