Warszawa: pościg za pijanym w kradzionym aucie. Trzech policjantów rannych

Około 2 w nocy polic­jan­ci rozpoczęli poś­cig za kierow­cą mer­cedesa, który nie zatrzy­mał się do kon­troli. Okaza­ło się, że w środ­ku siedzą dwie pijane oso­by, a sam pojazd jest kradziony.

Reklama

Fot. Polic­ja

 

Do poś­cigu dołączył wkrótce dru­gi radiowóz. Po kilku min­u­tach uciecz­ki boczny­mi uliczka­mi, kierow­ca rozbił się niedaleko Ron­da Wia­tracz­na i pod­jął próbę uciecz­ki pieszej razem z pasażerką.

Reklama

Został zatrzy­many i prze­badany na obec­ność alko­holu. Okaza­ło się, że ma 1,8 promi­la w orga­nizmie. Towarzyszyła mu kobi­eta, która również była nietrzeźwa.

W poś­cigu ucier­pi­ało trzech polic­jan­tów. Dwóch już zwol­niono po przeprowadze­niu badań, jeden nadal prze­by­wa w szpi­talu.

Close Menu