Jesteście abonentami Play? Dostaliście już świetną wiadomość?

Ostat­nio Play borykał się z częsty­mi prz­er­wa­mi w dostaw­ie inter­ne­tu. W świat poszła nawet plot­ka, że wyco­fu­je się ze współpra­cy z inny­mi oper­a­tora­mi. Okaza­ło się to oczy­wiś­cie bujdą, o czym może świad­czyć najnowszy SMS od oper­a­to­ra. Jakość usług ma być lep­sza!

Reklama

Fot. Pix­abay

Dzień Dobry.

Uru­chomil­iśmy płynne przełączanie między Play, a sieci­a­mi naszych part­nerów w roamin­gu kra­jowym: T-mobile, Orange, Plus. Jakość usług powin­na być lep­sza.
Poz­draw­iamy, Zespół Play” — głosi wiado­mość SMS od oper­a­to­ra.

Reklama

W związku z “giną­cym” zasięgiem speku­lowano nawet, że Play wyco­fu­je się ze współpra­cy z inny­mi sieci­a­mi i będzie korzys­tał jedynie z włas­nych nada­jników oraz nada­jników Plusa.

Rzecznik Play zaprzeczał tym doniesieniom. Mówił o ograniczeni­ach w roamin­gu kra­jowym i zapewnił, że będzie dzi­ałać lep­iej.

Okaza­ło się, że sieć wywiąza­ła się z obiet­nic, o czym może świad­czyć powyższa wiado­mość.

Close Menu