Szokujące relacje świadków trzęsienia ziemi w Polkowicach. “Widziałam jak mój dom się rusza.”

Wstrząs był odczuwal­ny w całych Polkow­icach a nawet w sąsied­nich mias­tach. Niek­tórzy twierdzą, że nigdy czegoś takiego nie przeżyli. EMSC przed chwilą obniżyło mag­ni­tudę do 4.7 na głębokoś­ci 1 km. Epi­cen­trum było w gminie Obiszów w mieś­cie Polkow­ice poda­je aplikac­ja EMSC. Do wstrzą­su doszło na odd­ziale G-3. Trwa wyco­fy­wanie górników. Przed chwilą był wstrząs wtórny piszą czytel­ni­cy.

Reklama

Takiego czegoś nikt nigdy nie widzi­ał wstrząs był potężny nikt nie był na to przy­go­towany.

Wiele razy moc­no trzęsło, ale pier­wszy raz miałem uczu­cie, że zaraz runę pod ziemię z całym blok­iem.”- Pisze Pan Paweł

Reklama

Kole­jny z inter­nautów komen­tu­je “Miałem wraże­nie jak­by się pode mną coś wal­iło.”, Pani Joan­na — “Trzy­małam się mebli”, “W autach alarmy się włączyły.”, “Tabore­ty aż się poprzewracały, szk­lan­ki wypadły z szafek.” , “Byłam na dworze przed domem cały dom się ruszał”

Ofic­jal­nie poda­je się, że nikt z górników nie został ran­ny.


Close Menu
Close Panel