Potrącił pieszego i uciekł z miejsca zdarzenia

Jak ustalili polic­jan­ci z Polkow­ic, kierow­ca potrą­cił pieszego i nie udziela­jąc mu pomo­cy odjechał z miejs­ca wypad­ku. W wyniku bezpośred­nio pod­ję­tych czyn­noś­ci, poszuki­wany kierow­ca został zatrzy­many przez dziel­ni­cowego z Gaworzyc na tere­nie woj. lubuskiego. Mężczyz­na w chwili zatrzy­ma­nia był nietrzeźwy, a chwilę wcześniej wjechał swoim autem w płot pry­wat­nej pos­esji. Usłyszał już zarzu­ty i decyzją sądu został tym­cza­sowo aresz­towany na 3 miesiące. Groz­ić mu może kara do 12 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

Reklama

Fot. Polic­ja

 

Do zdarzenia doszło 1 grud­nia br., przed godz. 20.00 na ul. Gło­gowskiej w Przemkowie. Jak wstęp­nie ustalili polic­jan­ci zaj­mu­ją­cy się tą sprawą, kieru­ją­cy osobowym cit­roen­em mężczyz­na potrą­cił 48-let­niego pieszego, który prze­chodz­ił przez jezd­nię. Następ­nie kierow­ca nie udziela­jąc pomo­cy poszkodowane­mu mężczyźnie odjechał z miejs­ca wypad­ku. Pieszy z ciężki­mi obraże­ni­a­mi ciała został przewieziony do szpi­ta­la. Mając na uwadze charak­ter zdarzenia funkcjonar­iusze oprócz czyn­noś­ci na miejs­cu, równole­gle prowadzili również dzi­ała­nia poszuki­waw­cze za spraw­cą.

Reklama

Mężczyz­na, jeszcze tego samego wiec­zoru, został zatrzy­many przez dziel­ni­cowego z Gaworzyc i trafił do pol­i­cyjnego aresz­tu. Został on namier­zony przez polic­jan­ta na tere­nie woj. lubuskiego.

Chwilę wcześniej poszuki­wany kierow­ca wjechał swoim autem w płot pry­wat­nej pos­esji. Był nietrzeźwy, a badanie na zawartość alko­holu w orga­nizmie wykaza­ło blisko pół promi­la. Trafił on pros­to do pol­i­cyjnego aresz­tu.

Decyzją sądu pode­jrzany został już tym­cza­sowo aresz­towany na 3 miesiące. Grozi mu kara do 12 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.


Close Menu
Close Panel