Wiemy z kim Polska zagra na Mistrzostwach Świata w Rosji!

Właśnie zakończyło się losowanie grup na Mis­tr­zost­wa Świa­ta w Piłce Nożnej w Rosji w 2018 roku. Mundi­al rozpocznie się 14 czer­w­ca w Moskwie. Pięć dni później rozpocznie się mecz Pol­s­ki z Sene­galem!

Reklama

 

Żad­na druży­na na Mis­tr­zost­wach Świa­ta nie znalazła się przy­pad­kowo i nie ma tu łatwych prze­ci­wników. Pol­s­ka była w pier­wszym koszyku, co poz­woliło nam uniknąć m.in. Brazylii, Niemiec czy Por­tu­galii.

Zagramy za to z Sene­galem (na meczu otwar­cia), Kolumbią i Japonią. A oto pełne zestaw­ie­nie:

Reklama

Gru­pa A:
Ros­ja, Ara­bia Saudyjs­ka, Egipt, Urug­waj

Gru­pa B:
Por­tu­galia, Hisz­pa­nia, Maroko, Iran

Gru­pa C:
Franc­ja, Aus­tralia, Peru, Dania

Gru­pa D:
Argen­ty­na, Islandia, Chorwac­ja, Nige­ria

Gru­pa E:
Brazylia, Szwa­j­caria, Kostary­ka, Ser­bia

Gru­pa F:
Niem­cy, Meksyk, Szwec­ja, Korea Połud­niowa

Gru­pa G:
Bel­gia, Pana­ma, Tunez­ja, Anglia

Gru­pa H:
Pol­s­ka, Sene­gal, Kolum­bia, Japonia

Ter­mi­narz:

19 czer­w­ca — Pol­s­ka vs Sene­gal
24 czer­w­ca — Pol­s­ka vs Kolum­bia
28 czer­w­ca — Pol­s­ka vs Japonia

Close Menu
Close Panel