Zmarł współzałożyciel zespołu AC/​DC. Podejmował najważniejsze decyzje w grupie

Smut­na wiado­mość dla fanów grupy AC/​DC. W wieku 64 lat zmarł gitarzys­ta i współza­łoży­ciel kul­towego rock­owego zespołu. Według członków for­ma­cji to właśnie Mal­colm Young pode­j­mował najważniejsze decyz­je w AC/​DC.

Reklama

 

O słabym zdrow­iu muzy­ka usłyszano po raz pier­wszy w 2014 roku. Wtedy to zaw­iesił on swo­ją dzi­ałal­ność w związku z udarem mózgu, który doprowadz­ił do demencji. Wkrótce Mal­colm Young nie pamię­tał już słów piosenek.

The Riff­mak­er, bo taki pseudon­im miał Mal­colm Young pode­j­mował najważniejsze decyz­je w AC/​DC. Jego brat Angus twierdzi, że nigdy nie widzi­ał człowieka o tak sil­nej prawej ręce.

Reklama

Zdję­cie tytułowe: By Pandemonium73 — Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32255280

Close Menu