Artyści oddadzą hołd zmarłemu wokaliście Linkin Park. Bilety wyprzedane błyskawicznie

Linkin Park and Friends — Cel­e­brate Life In Hon­or of Chester Ben­ning­ton. To peł­na nazwa kon­cer­tu, jaki odbędzie się 27 październi­ka w amfiteatrze Hol­ly­wood Bowl w Los Ange­les w Kali­fornii. Prak­ty­cznie wszys­tkie bile­ty wyprzedały się błyskaw­icznie po ogłosze­niu sprzedaży.

Reklama

Fot. Linkin Park

Ceny wahały się od 1270 dolarów (ok. 4560 zł) do aż 2250 (ok. 8090 zł). Obec­nie pozostały już poje­dyncze miejs­ca, które nie sprzedały się z powodu wysok­iej ceny bądź nieatrak­cyjnej lokaliza­cji.

Reklama

Celem kon­cer­tu jest uczcze­nie pamię­ci Chestera Ben­ning­tona, który cier­pi­ał na depresję i który ode­brał sobie życie 20 lip­ca tego roku. Oprócz pozostałych członków Linkin Park zagra­ją również takie sławy, jak Sys­tem od a Down, Korn, Avenged Sev­en­fold, Bring Me the Hori­zon, Yel­low­card, Kiiara czy P.O.D.

Close Menu