Wywieźli chłopaka do parku, bili i grozili śmiercią

  • Polska

Krymi­nal­ni z Wrzeszcza zatrzy­mali dwóch mężczyzn w wieku 21 i 22 lat pode­jrzanych o pozbaw­ie­nie wol­noś­ci. Do zdarzenia doszło w min­iony week­end. Spraw­cy skrępowali taśmą ręce 26-let­niego zna­jomego, wywieźli go do parku, bili i grozili śmier­cią. Po całym zdarze­niu wypuś­cili pokrzy­wd­zonego. Proku­ra­tor po przesłucha­niu skierował do sądu wniosek o ich tym­cza­sowe aresz­towanie. Decyzją sądu spraw­cy najbliższe trzy miesiące spędzą w aresz­cie.

Reklama

Fot. Polic­ja

W poniedzi­ałek nad ranem krymi­nal­ni z komis­ariatu we Wrzeszczu zatrzy­mali dwóch oby­wa­teli Ukrainy w wieku 21 i 22 lat pode­jrzanych o pozbaw­ie­nie wol­noś­ci 26-let­niego zna­jomego. Do zdarzenia doszło w min­iony week­end w nocy. Pracu­ją­cy nad sprawą polic­jan­ci i proku­ra­torzy ustalili, że między mężczyz­na­mi doszło do awan­tu­ry. W pewnym momen­cie współloka­torzy 26-lat­ka skrępowali mu taśmą ręce, wywieźli do parku, bili i grozili pozbaw­ie­niem życia. Po całym zdarze­niu wypuś­cili pokrzy­wd­zonego oby­wa­tela Ukrainy, który w wyniku zdarzenia doz­nał obrażeń ciała.

Funkcjonar­iusze z Wrzeszcza przekaza­li do proku­ratu­ry zebrany w tej spraw­ie mate­ri­ał dowodowy i doprowadzili zatrzy­manych spraw­ców. Dwóch oby­wa­teli Ukrainy usłysza­ło w Proku­raturze Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz zarzu­ty pozbaw­ienia wol­noś­ci ze szczegól­nym udręcze­niem. Przyz­nali się i złożyli wyjaśnienia. Po przesłucha­niu proku­ra­tor skierował do sądu wniosek o ich tym­cza­sowe aresz­towanie. Sąd przy­chylił się do tego wniosku – spraw­cy najbliższe trzy miesiące spędzą w aresz­cie.

Reklama

Za popełnione przestępst­wo spraw­com grozi do 15 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

(KWP w Gdańsku /​ ig)


Close Menu
Close Panel