Z OSTATNIEJ CHWILI: Katastrofa samolotu wojskowego w Hiszpanii!

  • Świat

Myśli­wiec wielozadan­iowy Eurofight­er rozbił się na połud­niowym-wschodzie Hisz­panii w pobliżu bazy Albacete. Nie sa znane dane na tem­at ewen­tu­al­nych poszkodowanych.

Reklama

Według dzi­en­ni­ka Elpais, który ma źródła w Min­is­terst­wie Obrony Nar­o­dowej Hisz­panii pilot do ostat­niej chwili próbował pod­nieść maszynę i nie zdążył się kat­a­pul­tować. Samolot wracał z parady wojskowej w Madrycie, która zor­ga­ni­zowana była z okazji świę­ta nar­o­dowego.

Reklama

 


Close Menu
Close Panel