Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Nie żyje matka i jej 9 miesięczne dziecko. Drugie walczy o życie

  • Polska

Do trag­icznego wypad­ku na niestrzeżonym prze­jeździe kole­jowym doszło wczo­raj wiec­zorem w miejs­cowoś­ci Niedrzwica Koś­ciel­na. Samochód mar­ki Peu­geot zderzył się z prze­jeżdża­ją­cym pociągiem. W wyniku wypad­ku 31-let­nia kieru­ją­ca oraz 9-miesięczne dziecko ponieśli śmierć na miejs­cu zdarzenia. Z kolei drugie z prze­wożonych dzieci — 9-let­nia dziew­czyn­ka została w ciężkim stanie prze­trans­portowana do szpi­ta­la. Polic­jan­ci wyjaś­ni­a­ją okolicznoś­ci tego zdarzenia.

Reklama

Do wypad­ku doszło wczo­raj, 10.10.br., około godz. 18.00. Ze wstęp­nych ustaleń funkcjonar­iuszy wyni­ka, że kieru­ją­ca samo­cho­dem mar­ki Peu­geot prze­jeżdża­jąc przez niestrzeżony prze­jazd kole­jowy zderzyła się z nad­jeżdża­ją­cym pociągiem relacji Stalowa Wola-Lublin.

Reklama

Samo­cho­dem oprócz kieru­jącej 31-let­niej kobi­ety podróżowała również dwój­ka dzieci w wieku 9 miesię­cy i 9 lat. W wyniku tego wypad­ku śmierć na miejs­cu poniosła kieru­ją­ca pojaz­dem  i 9-miesięczny chło­piec. Z kolei 9-let­nia dziew­czyn­ka w ciężkim stanie została prze­trans­portowana do szpi­ta­la w Lublin­ie.

Polic­jan­ci wykony­wali na miejs­cu wypad­ku czyn­noś­ci pod nad­zorem proku­ra­to­ra. Przez kil­ka godzin ruch pojazdów był wstrzy­many. Jak ustalono, maszynista pociągu był trzeźwy.

Polic­jan­ci wyjaś­ni­a­ją okolicznoś­ci tej tragedii.


Close Menu
Close Panel