Biedronka rozdaje świeżaki. Zobacz, co zrobić, by dostać jednego za darmo

  • Polska

Świeża­ki robią furorę w Biedronce. Cier­pli­wi zbier­a­ją nakle­j­ki, a Ci, którzy chcą kupić je pociechom po pros­tu zabier­a­ją plusza­ka do kasy. Ter­az jest okaz­ja, by zgar­nąć jed­nego za dar­mo.

Reklama

Fot. tosiedzieje.pl

 

Dyskont z pożytecznym owa­dem w logo świę­tować będzie 600. wydanie Krop­ka TV, czyli gaze­ty z pro­gramem telewiz­yjnym. Z tej okazji do zgar­nię­cia jest 600 świeżaków. Co zro­bić, by dostać jed­nego z nich?

Reklama

Zasady uczest­nict­wa w zabaw­ie są proste. Wymyślamy życzenia ze słowa­mi “Krop­ka TV” i “Świeża­ki” i wysyłamy je pocztą, mailem lub SMS-em. Najlep­sze i naj­ciekawsze z nich zostaną nagrod­zone.

Biorąc pod uwagę niezwykłą pop­u­larność maskotek, także i to wydarze­nie będzie się zapewne cieszyć niesłab­nącą pop­u­larnoś­cią.


Close Menu
Close Panel