Warszawa: 5 poszukiwanych zatrzymanych jednej doby, w tym ENA

Wolscy policjanci zatrzymali 5 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości listami gończymi oraz nakazami doprowadzenia za różnego rodzaju wykroczenia i przestępstwa. Jedna osoba była poszukiwana przez sąd we Francji Europejskim Nakazem Aresztowania.

Reklama

Fot. Shut­ter­stock

Polic­jan­ci z Woli tylko jed­nej doby zatrzy­mali 5 osób poszuki­wanych lis­ta­mi gończy­mi oraz nakaza­mi doprowadzenia wydany­mi przez sądy. Zatrzy­mani to 31-let­ni Piotr K., Tobi­asz J., 53-let­ni Dar­iusz W., 30-let­ni Maciej S. i 41-let­nia oby­wa­tel­ka Rosji, za którą był wydany Europe­js­ki Nakaz Aresz­towa­nia.

Czwór­ka z zatrzy­manych odpowie za wykroczenia oraz przestępst­wa. Zgod­nie z sądowy­mi nakaza­mi wszyscy zatrzy­mani zostali już umieszczeni w zakładach karnych w celu odby­cia zasąd­zonych kar pozbaw­ienia wol­noś­ci, jed­nej z tych osób, po wpła­cie grzy­wny, udało się pom­inąć pro­ce­durę osadzenia.

Reklama

Pią­ta oso­ba, 41- let­nia oby­wa­tel­ka Rosji poszuki­wana Europe­jskim Nakazem Aresz­towa­nia wydanym przez sąd we Francji, została tym­cza­sowo aresz­towana na pod­staw­ie decyzji sądu okrę­gowego. Kobi­eta była poszuki­wana od 3 lat.


Close Menu
Close Panel