Londyn: Brutalne zabójstwo Polaka. Nasz rodak wykrwawił się na ulicy

Londyńs­ka polic­ja poszuku­je świad­ków zdarzenia, które miało miejsce 8 październi­ka na Mon­tague Road w dziel­ni­cy Houn­slow. Ofi­ara morder­st­wa to  30-let­ni Polak. Zmarł on na uli­cy zan­im przy­jechało pogo­towie. Polic­ja stara się dotrzeć do  jego krewnych i osób, które mógł­by pomóc rozwiązać zagad­kę tej bru­tal­nej napaś­ci.

Reklama

Fot. met­ro­pol­i­tan police

30-let­ni oby­wa­tel Pol­s­ki został odnaleziony na uli­cy w dziel­ni­cy Houn­slow. Zgon nastąpił na skutek obrażeń głowy,których doz­nał pod­czas ataku. Godz­inę wcześniej mężczyz­na wyszedł z pubu Yates na uli­cy Bath Road. Świad­kowie twierdzą, że widzieli go na uli­cy z kobi­etą i mężczyzną. Wszyscy pos­zli do Lamp­ton Road. Po jakimś cza­sie kobi­eta wybiegła z ale­j­ki, a mężczyz­na wyszedł z drugiej strony od uli­cy Mon­tague Road.

Reklama

 

Close Menu