Gwałciciel Polki z Rimini skatowany w więzieniu

Mimo, że Proku­ratu­ra Okrę­gowa w Warsza­w­ie prowadzi swo­je śledzt­wo doty­czące gwałtów i pobi­cia Polaków w Rim­i­ni, jest już niemal pewne, że pode­jrzani nie zostaną pod­dani ekstrady­cji i dostaną wyro­ki więzienia. Tym­cza­sem media we Włoszech infor­mu­ją, że 15-let­ni Marokańczyk oskarżony o współudzi­ał został bru­tal­nie pobity.

Reklama

Fot. Polic­ja we Włoszech

Do bru­tal­nej napaś­ci doszło w nocy z 25 na 26 sierp­nia. Spraw­cy wielokrot­nie zgwał­cili Polkę, a jej męża pobili. Potem zgwał­cili również 26-let­niego Peruwiańczy­ka.

Jak powszech­nie wiado­mo w więzieni­ach nie lubi się głównie gwał­ci­cieli i ped­ofilów. Dlat­ego wczo­raj do włos­kich mediów dotarła infor­ma­c­ja o tym, że jeden z więźniów został pobity i został przewieziony do szpi­ta­la.

Reklama

Inne infor­ma­c­je mówią też o bójce. Oprócz 15-lat­ka ucier­pieć miał też inny więzień. Włos­ka prasa pisze wprost: więźniowie sami wymierzyli spraw­iedli­wość 15-latkowi. Ter­az śled­czy będą sprawdzać kto jest win­ny wywoła­niu awan­tu­ry.

Close Menu