Panna młoda popełniła samobójstwo po tym jak zmuszono ją do “testu na dziewictwo”

Mężczyz­na w Tadżyk­istanie otrzy­mał zarzu­ty doprowadzenia swo­jej żony do samobójst­wa. Zmusił on ją do pod­da­nia się testowi na dziewict­wo, a następ­ne doma­gał się innej żony, ponieważ nie wierzył w uzyskany przez kobi­etę wynik.

Reklama

Fot. youtube

Rajab­bi Khur­shed, 18-let­nia kobi­eta, zabiła się poprzez spoży­cie śmiertel­nej daw­ki octu 40 dni po ślu­bie z 24-let­nim Zafarem Pirovem, którego poz­nała dopiero na zaaranżowanym weselu..

Pomi­mo tego, że przeszła przez wyma­gany prawem test przed­małżeńs­ki, w który włącza się także test na dziewict­wo Pirov przyz­na­je, że zmusił ją do pod­da­nia się dodatkowym dwóm testom, z których dwa kobi­eta zdała, a w których wyni­ki nie uwierzył.

Reklama

Rodz­ice kobi­ety powiedzieli, że ich cór­ka przyz­nała na łożu śmier­ci, że czuła na sobie wielką presję ze strony męża, który doma­gał się nowej żony i nie może już tego wytrzy­mać.

Close Menu