Zaszlachtował człowieka na ulicy. Usłyszał wyrok

25-let­ni Mohamed Abdil­lahi usłyszał wyrok więzienia za zabójst­wo mężczyzny w Southall. Zabój­ca tooby­wa­tel soma­l­i­js­ki. Został on aresz­towany za zabójst­wo 27-let­niego bry­tyjczy­ka Augus­ta Fen­tona

Reklama

Fot. Met­ro­pol­i­tan police

Abdil­lahi przyz­nał się do winy na początku pro­ce­su.

W czwartek, 5 październi­ka usłyszał wyrok pięt­nas­tu lat za zabójst­wo, i kole­jne trzy lata za zabójst­wo ze szczegól­nym okru­cieńst­wem. Łączni spędzi w więzie­niu 18 lat.

Reklama

Abdil­lahi zaatakował ofi­arę w grupie na uli­cy i zadał jej śmiertel­ny cios.  Augus­tus został zabrany do szpi­ta­la, gdzie następ­nego dnia zmarł z powodu urazów.

Dru­gi mężczyz­na, w wieku 30 lat, został również dźg­nię­ty pod­czas ataku jed­nak udało mu się przeżyć.

 

Close Menu