Kolejna niebezpieczna zabawa po której dzieci tracą przytomność. Uczulcie swoje pociechy

Była już zabawa w “wielo­ry­ba” czy “wróżkę ognia”, ter­az nadeszła kole­j­na “zabawa”, która do nas przyszła. Tym razem z Aus­tralii. Przeczy­ta­j­cie i uczul­cie nieświadome dzieci.

Reklama

Fot. pix­abay

Zabawa nazy­wa się “pass out chal­lenge” i pole­ga na celowym odcię­ciu sobie dopły­wu tlenu, by doprowadz­ić do omdle­nia. Celowo nie poda­je­my tutaj instrukcji, która przekazy­wana jest za pomocą mediów społecznoś­ciowych.

Jed­na z matek opisu­je, że usłysza­ła w poko­ju syna hałas, a gdy weszła do środ­ka, 10-latek leżał na podłodze w kałuży krwi. Okaza­ło się, że mdle­jąc uderzył głową o krawędź komody. Jadąc na założe­nie szwów dowiedzi­ała się, że inne dziecko zmarło z powodu niebez­piecznej zabawy.

Reklama

Roz­maw­ia­j­cie z dzieć­mi o tzw. “wyzwa­ni­ach” zamieszczanych w sieci. Nie zawsze wiedzą czym może się to skończyć.

Źródło: parenting.pl

Close Menu