Londyn: Nauczycielka uprawiała seks z nieletnim uczniem

23 let­nia nauczy­ciel­ka  z Lon­dynu przyz­nała się do wielokrot­nych kon­tak­tów sek­su­al­nych z 13-let­nim chłopcem. Wyrok­iem Sądu Koron­nego kobi­eta spędzi w więzie­niu 16 miesię­cy.

Reklama

Fot. met­ro­pol­i­tan police

 

23-let­nia Alice McBrearty przyz­nała się do sądzie do sied­miu przy­pad­ków naduży­wa­nia pozy­cji zau­fa­nia — akty­wnoś­ci sek­su­al­nej z chłopcem w wieku od 13 do 17 lat.

Reklama

Została skazana w piątek, 6 październi­ka, w Sądzie Koron­nym w Snares­brook na szes­naś­cie miesię­cy więzienia.

Przestępst­wa miały miejsce między 11 lutego a 5 maja 2017 r.

 

Close Menu