Z OSTATNIEJ CHWILI: Strzelanina na Manhattanie. Jedna osoba nie żyje

Mężczyz­na został zas­trzelony w strze­laninie na Man­hat­tanie. Polic­ja jeszcze nie zła­pała uzbro­jonej oso­by, która otworzyła ogień na placu budowy. Najpraw­dopodob­niej strze­lano z 32 pię­tra pob­liskiego budynku. 

Reklama

Jeden z robot­ników zginął na miejs­cu. Służ­by zabez­pieczyły teren. Więcej infor­ma­cji wkrótce.

 

Close Menu