Turystka wyjechała do Australii i zamówiła stek [UWAGA OBRZYDLIWE]

Takiej “niespodzian­ki” w swoim posiłku nie chci­ał­by zobaczyć nikt. Posiłek, którym urac­zono turys­tkę w Aus­tralii przypraw­ia o mdłoś­ci. Kobi­eta zamówiła ste­ki i jeden z nich był pełen robaków. Żywe roba­ki wychodz­iły wprost z posiłku. Wszys­tko wydarzyło się w jed­nej z najwięk­szych restau­racji w Aus­tralii. 


 

Reklama

 

Close Menu