Londyn: Nastolatek próbował ukraść naładowaną broń ze szczególnym rodzajem nabojów

Nas­to­latek zła­pa­ny na pró­bie kradzieży naład­owanej broni na Not­ting Hill Car­ni­val został skazany na pięć lat pozbaw­ienia wol­noś­ci. 18-let­ni Owen Neves  został skazany w środę, 27 wrześ­nia w sądzie koron­nym South­wark po tym jak polic­ja przyła­pała do na posi­ada­niu zabro­nionej broni i posi­ada­niu amu­nicji do broni pal­nej bez zez­wole­nia.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

Neves został zatrzy­many przez funkcjonar­iuszy policji. Jeden z polic­jan­tów zauważył, że chłopak wydawał się spię­ty, zden­er­wowany i wyglą­dał tak, jak­by miał uciekać.

Reklama

W trak­cie aresz­towa­nia nas­to­latek zaatakował polic­jan­ta ostrym narzędziem i podra­pał mu twarz.

Po zaku­ciu w kaj­dan­ki Neves  w białej skarpecie polic­jan­ci znaleźli naład­owany rewol­w­er.

Anal­iza broni pal­nej określiła go jako rewol­w­er strz­elec­ki.

Co najm­niej jeden z pię­ciu nabo­jów w komorze pis­to­le­tu był wyposażony w wydrążoną kulę punk­tową, przez­nac­zoną do rozsz­erza­nia się pod­czas wys­trza­łu.

Close Menu