Londyn: Polacy sprzedani do niewolniczej pracy przez rodaka

Człowiek, który sprzedał pol­s­kich oby­wa­teli w Wielkiej Bry­tanii do niewol­niczej pra­cy usłyszał wyrok 18 miesię­cy więzienia. Trzech mężczyzn i jed­na kobi­eta zmuszani byli do spania na podłodze i niewol­niczej pra­cy po 12 godzin. 

Reklama

Fot. Met­ro­pol­i­tan police

 

Polak, Jonatan M. przyz­nał się do hand­lu ludź­mi . Został skazany na 18 miesię­cy więzienia. Jego ojciec, Marek M.także brał udzi­ał w pro­ced­erze i otrzy­mał 12 miesię­cy pozbaw­ienia wol­noś­ci.

Reklama

W sty­czniu 2016 r. Jonatan M. rekru­tował czterech Polaków w Poz­na­niu i wywiózł ich do Wielkiej Bry­tanii. Obiecy­wał im dobre zatrud­nie­nie i doskon­ałe zarob­ki.

Cztery ofi­ary — trzy mężczyźni i jed­na kobi­eta — przy­były do ​​Wielkiej Bry­tanii w dniu 8 sty­cz­nia 2016 roku. Cała czwór­ka zmus­zona była spać na podłodze w jed­nej małej syp­i­al­ni. Otrzymy­wali do jedze­nie chleb i zupy i wysyłani byli do pra­cy w komer­cyjnych pral­ni­ach w Essex, gdzie zmuszeni byli pra­cow­ać przez 12 godzin dzi­en­nie, sześć dni w tygod­niu.

Pod koniec każdego tygod­nia Jonatan M.  żądał, aby ofi­ary przekaza­ły mu swo­je wyna­grodze­nie — twierdząc, że były to kosz­ty podróży i zak­wa­terowa­nia.

Ofi­arom pomogli koledzy z pra­cy i polic­ja. Jonatan M. został następ­nie aresz­towany i oskarżony.

Otrzy­mał on wyrok 18-miesię­cy pozbaw­ienia wol­noś­ci w Wood Green Crown Court.

 

Close Menu