Londyn: Molestował 13-letnią dziewczynkę w kościele

53-let­ni Carl John­son z Lon­dynu został uznany za win­nego w sądzie Kingston Crown Court molestowa­nia sek­su­al­nego dziew­czyn­ki. Mężczyz­na wyko­rzysty­wał swo­ją wysoką pozy­cję koś­ciele by zwabić  i wyko­rzys­tać ofi­arę.

Reklama

Fot. Met­ro­pol­i­tan police

 

Został on skazany na dziesięć lat więzienia.Mężczyzna wyko­rzysty­wał ofi­arę wielokrot­nie, gdy ta miała od 13 do 15 lat.

Reklama

John­son wyko­rzys­tał swo­je stanowisko jako członek społecznoś­ci koś­ciel­nej w koś­ciele w Bat­tersea.

W 2014 r. Ofi­ara zgłosiła się na policję i poin­for­mowała o naduży­ci­ach i rozpoczę­to naty­ch­mi­as­towe dochodze­nie.

Aman­da Kears­ley z zespołu ds. Nadużyć i nadużyć związanych z dzieć­mi, powiedzi­ała: “John­son jest drapieżnym przestępcą, który celowo skierował do wrażli­wego dziec­ka. John­son był częś­cią tej samej wspól­no­ty koś­ciel­nej, co ofi­ara i powinien być tam, aby zapewnić jej wspar­cie, a zami­ast tego wielokrot­nie wyko­rzys­tał dziecko.”

Close Menu