Jutro kolejna bitwa o produkty w Lidlu? Dyskont daje kolejny hit cenowy

Były już wojny o karpia, Croc­sy, tore­b­ki Wittchena i urządzenia AGD. Lid­la zapowiedzi­ał w poniedzi­ałek kole­jny pro­dukt oznac­zony, jako hit cenowy. Tym razem chodzi o kurt­ki zimowe dla dzieci.

Reklama

Fot. WwP/​TsD

Na YouTubie reko­rdy pop­u­larnoś­ci zdoby­wa­ją filmy z “biegu o karpia”, “bitwy o tore­b­ki” czy o “urządze­nie wielo­funkcyjne”. Ter­az do sieci może trafić kole­jny film z tej serii.

Wszys­tko za sprawą kurtek zimowych dla chłop­ca i dziew­czyn­ki, które będą dostęp­ne różnych rozmi­arach w cenie 44 zł.

Reklama

Biorąc pod uwagę ostat­nią walkę o kurt­ki dla dorosłych, ter­az może być podob­nie. Po zdoby­ciu towaru, klien­ci wymieniali się rozmi­ara­mi i przymierza­li na miejs­cu.

Close Menu