Przez 25 lat używał granatu do… rozbijania orzechów

Pewien mężczyz­na w Chi­nach, nieświadomie, od pon­ad 25 lat uży­wał granatu ręcznego do rozbi­ja­nia orzechów. Jak twierdz­ił przed­miot dostał od przy­ja­ciela i nie miał poję­cia, czym tak naprawdę jest.

Reklama

By Quick­load at Eng­lish Wikipedia — Trans­ferred from en.wikipedia to Com­mons., Pub­lic Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3588547

 

Mężczyz­na dowiedzi­ał się o tym w momen­cie, kiedy polic­ja zaczęła rozsyłać zdję­cia niebez­piecznych przed­miotów. Na jed­nym z nich widzi­ał jego niety­powy dzi­adek do orzechów. Mężczyz­na naty­ch­mi­ast zaniósł granat na policję.

Reklama

Chiny pro­dukowały podob­ne granaty w 1933 i 1943 roku. Pro­jek­tu­jąc je opier­ali się na mod­elu niemieckim.

Close Menu