Arnold Schwarzenegger zagra w “Terminatorze 6”!

Arnold Schwarzeneg­ger powraca na duży ekran. Guber­na­tor Kali­fornii zagra w najnowszej odsłonie Ter­mi­na­to­ra.

Reklama

By Bob Doran — The brief­ing, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15548605

 

Tim Miller, reżyser znany z takich pro­dukcji, jak Dead­pool czy Thor: Mroczny świat zdradza, że będzie to pier­wsza cześć nowej sagi. Czy będzie to ciąg dal­szy his­torii czy tylko opowiedze­nie jej na nowo? Tego na razie nie wiado­mo.

Reklama

Arnold Schwarzeneg­ger nie będzie jedynym aktorem, który ponown­ie wys­tąpi w filmie. Do obsady powró­ci również 60-let­nia Lin­da Hamil­ton w roli Sary Con­nor. To właśnie ona grała w pier­wszych dwóch częś­ci­ach.

Za film odpowiadać będzie również James Cameron, ale jego rola zostanie ogranic­zona do pro­du­cen­ta i sce­narzysty.

 

Close Menu