PILNE: Atak terrorystyczny w centrum Sztokholmu? Policjant raniony w szyje, zamknięte przedszkole i miejsca publiczne

Atak nożown­i­ka miał miejsce w cen­trum Sztokhol­mu — zaatakowany został polic­jant. Z infor­ma­cji pochodzą­cych od świad­ków wiado­mo, że napast­nik chci­ał poderżnąć gardło funkcjonar­ius­zowi. Media poda­ją, że jest to atak ter­ro­rysty­czny. Zama­chowiec został zatrzy­many.

Reklama

 

Do ataku doszło na klatce schodowej metra, na stacji na stacji Med­bor­garplat­sen. Polic­jant został ran­iony w szyję i jak doda­ją służ­by, stało się to bez naw­iązy­wa­nia kon­tak­tu z napast­nikiem.

Pob­liskie miejs­ca takie, jak przed­szkole i częs­to odwiedzane atrakc­je przez turys­tów zostały zamknięte i ochra­ni­ane przez policję. Miejsce zabez­piecza polic­ja, trwa rozpoz­nanie terenu.

Reklama

Close Menu