[Z OSTATNIEJ CHWILI] Atak nożownika w Finlandii. Kilka osób rannych. Kolejny zamach?

W fin­landzkim mieś­ci Turku na połud­niu kra­ju doszło do ataku nożown­i­ka. Mężczyz­na zranił kil­ka lub nawet kilka­naś­cie osób. Polic­ja przy­był na miejsce postrzeliła agre­so­ra w nogę. Więcej infor­ma­cji wkrótce.

Reklama

[AKTUALIZACJA 16:20] Polic­ja w Fin­landii wysyła spec­jalne jed­nos­t­ki w miejs­ca dużej gęs­toś­ci odwiedza­ją­cych, jak dworce kole­jowe i lot­niska. Niewyk­luc­zone, że nie był oto jed­nos­tkowe dzi­ałanie.

Reklama

Close Menu
Close Panel