Nie żyje najstarszy mężczyzna na świecie. Pochodził z Polski

Nie żyje Izrael Icek Krysz­tał (Jisra’el Kristal) izrael­s­ki super­stu­latek pochodzenia pol­sko-żydowskiego. Miał 113. O śmier­ci mężczyzny poin­for­mowała stac­ja News 972. Za miesiąc Pan Krysz­tał skończył­by 114 lat.

Reklama

By משפחת ישראל קרישטל — משפחת ישראל קרישטל, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56504451

 

Izrael Icek Krysz­tał urodz­ił się 15 wrześ­nia 1903 roku w obec­nym woj. łódzkim. w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej Mosze-Daw­i­da i Bruchy Krysz­tałów. Z zawodu był cukiernikiem.

Reklama

Pod­czas II Wojny Świa­towej, podob­nie, jak inni Żydzi przeżył piekło. Najpierw trafił do Litz­mannstadt Ghet­to, gdzie stracił dwójkę dzieci. Potem zesłano go do Auschwitz-Birke­nau, gdzie zmarła jego żona Haja Faj­ga Frucht. Po wojnie wró­cił do Łodzi o otworzył fab­rykę cukier­niczą. W 1947 wziął ponown­ie ślub i urodz­ił mu się syn. Trzy lata później wyemi­grował do Izraela i zamieszkał w Haj­fie, gdzie również założył fab­rykę słody­czy.


Close Menu
Close Panel