Zaginęła 16-letnia Paulina Miech-Pytlakowska

Polic­jan­ci z Komendy Powia­towej Policji w Nysie poszuku­ją zagin­ionej Pauliny Miech- Pyt­lakowskiej z Nysy. Dziew­czy­na 9 sierp­nia 2017 r. wyszła z domu około godziny 11:00 i do chwili obec­nej nie powró­ciła oraz nie naw­iąza­ła kon­tak­tu z rodz­iną. Oso­by posi­ada­jące jakiekol­wiek infor­ma­c­je o miejs­cu poby­tu zagin­ionej, pros­zone są o kon­takt oso­bisty lub tele­fon­iczny z funkcjonar­iusza­mi z Komendy Powia­towej Policji w Nysie.

Reklama

Fot. Polic­ja
PAULINA MIECH-PYTLAKOWSKA
lat 16.

Reklama

zam. Nysa
Rysopis: wzrost ok. 170cm, waga ok. 50kg, szczupła budowa ciała, włosy far­bowane czarne długie, nos śred­ni, uszy małe, oczy niebieskie, twarz owal­na.

Zagin­iona  ostat­ni raz widziana była  9 sierp­nia  2017 roku w godz­i­nach poran­nych i do chwili obec­nej nie powró­ciła, ani nie naw­iąza­ła kon­tak­tu z rodz­iną.

Oso­by posi­ada­jące jakiekol­wiek infor­ma­c­je o miejs­cu poby­tu Pauliny Miech- Pyt­lakowskiej  , pros­zone są o kon­takt oso­bisty lub tele­fon­iczny z Komendą Powia­tową Policji w Nysie tel. 77/​ 4090904 , bądź najbliższą jed­nos­tką Policji na tere­nie całego kra­ju pod numerem 997 lub 112 z tele­fonów komórkowych.


Close Menu
Close Panel