Ma nawet włosy i rzęsy. Niezwykła mumia znaleziona na kole podbiegunowym! Zobacz, jak wygląda [WIDEO]

Ark­ty­cz­na księżnicz­ka”. Tak nazwano mumię znalezioną na kole pod­biegunowym. Jest zachowana w doskon­ałym stanie. Ma nawet włosy i rzęsy. Według biegłych, mumia ma aż 900 lat!

Reklama

Jak donosi Siber­ian Times, mumię odkryli arche­olodzy bada­ją­cy miejsce pochówku niedaleko Salekhard w Rosji. Mimo, że głowa kobi­ety, której wiek sza­cu­je się na około 35 lat, była doskonale zachowana, ciało już nieste­ty nie.

Najpraw­dopodob­niej należała to tajem­niczej cywiliza­cji, która trud­niła się rybołów­st­wem i myślist­wem. Mimo zamieszki­wa­nia regionu polarnego miała związ­ki z Per­sją. Była jedyną dorosła kobi­etą pochowaną w tych rejonach. Na cmen­tarzysku chowano bowiem samych mężczyzn. Mogło to oznaczać, że była ważnym członkiem tej społecznoś­ci.

Reklama

Close Menu