Rafalala dementuje, że szukała w sieci informacji o nastolatce

Od paru dni media poda­ją infor­ma­c­je na tem­at awan­tu­ry pomiędzy transpł­ciową per­formerką Rafalalą, a nas­to­latką, która rzeko­mo śmi­ała się z niej na uli­cy. Nina Kukawska odniosła się po raz kole­jny do sytu­acji zaprzecza­jąc jako­by miała szukać infor­ma­cji na tem­at nas­to­lat­ki w sieci.

Reklama

Nie próbowałam w żaden sposób usta­lać i kon­takt się z dziew­czynką. Zabroniła mi tego adwokat.i to moja adwokat powiedzi­ała, że odna­jdzie do niej kon­takt i w moim imie­niu zaprosi do negoc­jacji. ist­nieje wiele fałszy­wych kont -rafalala, nina kukawska.jeżeli ktośw moim imie­niu pisał do niej niech polic­ja zna­jdzie te oso­by po ip.(pisownia ory­gi­nal­na)” — pisze Nina Kukawska na swoim pro­filu na Face­booku.

Close Menu