Rafalala komentuje awanturę z nastolatką: “Mam życzenia śmierci i że pójdę do pierdla” [WIDEO]

Od kilku dni obser­wu­je­my w medi­ach społecznoś­ciowych sprawę Niny Kukawskiej, czyli Rafalali. Jest ona osobą pub­liczną, transsek­su­al­istką, czyli osobą, która zmieniła płeć i aktorką. Kobi­eta ostro zareagowała na rzekomy śmiech dziew­czyn­ki i postanow­iła się z nią skon­fron­tować przed kamerą. W internecie rozpoczęła się burza, a sama Rafalala postanow­iła sko­men­tować sytu­ację. 

Reklama


 “Wiedzi­ałam, że ona śmieje się ze mnie” — mówi Rafalala.

Reklama

Demen­tu­ję, że dotknęłam jej ani jed­nej pal­cem” - doda­je per­former­ka.

Zabrakło mi cier­pli­wość i mam wraże­nie, że nie mam siły na te różne ata­ki” — doda­je.

Całość wypowiedzi w mate­ri­ale powyżej.

Close Menu