Próbował zgwałcić kobietę w centrum Zabrza! W biały dzień!

Polic­jan­ci zatrzy­mali mężczyznę, pode­jrzanego o usiłowanie zgwałce­nia kobi­ety. Dzię­ki świad­kom zdarzenia, którzy ujęli spraw­cę, nie doszło do tragedii. Grozi mu kara do 12 lat więzienia, która może zostać zwięk­szona o połowę, gdyż dzi­ałał w warunk­ach recy­dy­wy.

Reklama

Fot. Polic­ja Zabrze

Krymi­nal­ni z zabrza­ńskiej komendy zatrzy­mali 36-let­niego mężczyznę, pode­jrzanego o usiłowanie zgwałce­nia młodej kobi­ety.

Reklama

Do zdarzenia doszło w czwartkowe popołud­nie w cen­trum mias­ta. Ze wstęp­nych ustaleń wyni­ka, że mężczyz­na nagle wciągnął w zarośla kobi­etę, która go mijała. Krzy­ki kobi­ety usłysza­ła para, która w tym cza­sie prze­jeżdżała tamtędy samo­cho­dem.

Mężczyz­na pobiegł za ucieka­ją­cym spraw­cą, a jego part­ner­ka zadz­woniła na polic­je i zaopiekowała się pokrzy­wd­zoną. Dzię­ki ich reakcji nie doszło do tragedii. Zabrza­ńs­cy polic­jan­ci zatrzy­mali mężczyznę i osadzili go w pol­i­cyjnym aresz­cie.

Zatrzy­many usłyszał zarzut usiłowa­nia zgwałce­nia. Pode­jrzane­mu grozi kara do 12 lat więzienia, która może zostać zwięk­szona o połowę, gdyż dzi­ałał w warunk­ach recy­dy­wy. Na wniosek zabrza­ńskiej proku­ratu­ry mężczyz­na została tym­cza­sowo aresz­towany na okres 3 miesię­cy.

Close Menu