Dwa razy tracił pracę. Jak mówi inni kierowcy mają go za dziwaka i wariata [WIDEO]

Rober­ta Chilmończy­ka, czyli Wesołego Kierow­cę znamy oso­biś­cie i bard­zo lubimy. Swoim stylem bycia od lat rozwe­sela warsza­w­iaków. Ma niezwykłą pasję — zbiera mag­nesy na lodówkę, jeśli chce­cie spraw­ić mu przy­jem­ność podaru­j­cie mu magnes 🙂

Reklama“Proszę zobacz­cie film do koń­ca. W połowie pan Robert mówi mądre i wzrusza­jące słowa. Daj­cie znać co sądzi­cie o filmie, pan Robert czy­ta komen­tarze :)” — pisze Daniel Rusin, czyli Reżyser Życia.

Close Menu