Słynny prawnik podpalił się i spłonął żywcem! Zostawił list wyjaśniający postępowanie

Szcząt­ki Davi­da Buck­ela, słyn­nego nowo­jorskiego prawni­ka, znaleziono w Prospect Park na Brook­lynie. Zostaw­ił on list w którym zwró­cił uwagę na zmi­any kli­matu. Jego treść wstrząs­nęła Amerykana­mi.

Reklama

Fot. YouTube

 

Nazy­wam się David Buck­el i właśnie popełniłem samobójst­wo w formie protes­tu. Przepraszam za bała­gan” — napisał prawnik cytowany przez New York Dai­ly News.

Reklama

Moja przed­w­czes­na śmierć spowodowana pali­wa­mi kopal­ny­mi odzwier­cied­la to, co robimy sami sobie na Zie­mi (…) Wiele osób zde­cy­dowało się odd­ać życie za poglądy, żadne inne dzi­ałanie nie jest w stanie bardziej znaczą­co odpowiedzieć na krzy­wdę, jaką widzą (…) Mam nadzieję, że jest to zaszczyt­na śmierć, która może służyć innym” — napisał w liś­cie David Buck­el.

Prawnik był bard­zo znaną oso­bis­toś­cią w Nowym Jorku. Jego śmierć, a przede wszys­tkim list, poruszył i wstrząs­nął wielo­ma osoba­mi w Stanach Zjed­noc­zonych.

Close Menu