PILNE: W Tatrach zeszła lawina [WIDEO]

Law­ina w Tatra­ch miała miejsce dziś o godzinie 10:57 od strony Hali Kon­dra­towej (daw­na hala paster­s­ka w Dolin­ie Kon­dra­towej w Tatra­ch Zachod­nich). Wyglą­dało to bard­zo niebez­piecznie ale na szczęś­cie niko­go wtedy nie było na drodze lawiny. 

Reklama

Close Menu