Potrącił 4-osobową rodzinę. Trzy osoby nie żyją, ojciec walczy w szpitalu

Wczo­raj około 19.00 samochód wjechał w 4-osobową rodz­inę. Na miejs­cu zginęła mat­ka i sześ­ci­o­let­nia dziew­czyn­ka. Nieste­ty, dru­ga, ośmi­o­let­nia cór­ka zmarła w szpi­talu. Ojciec wal­czy o życie.

Reklama

Do zdarzenia doszło w miejs­cowoś­ci Sitne w powiecie Wołomińskim, niedaleko Wyszkowa.

Reklama

Ze wstęp­nych ustaleń wyni­ka, że kieru­ją­cy stracił panowanie nad oplem i uderzył w cztery oso­by porusza­jące się praw­idłowo row­era­mi. 22-let­nie kierow­ca był trzeźwy.

Na miejs­cu pojaw­iła się polic­ja i pogo­towie ratunkowe. 43-let­nia kobi­eta oraz jej 6-let­nia cór­ka zginęły na miejs­cu. 8-let­nia dziew­czyn­ka została zabrana do szpi­ta­la śmigłow­cem Lot­niczego Pogo­towia Ratunkowego. Nieste­ty dzisi­aj poin­for­mowano o jej śmier­ci.

Ojciec dziew­czynek również został przewieziony do szpi­ta­la. Jego stan określany jest jako cięż­ki.

Close Menu