Nie żyje kobieta i sześcioletnia córka, ojciec i ośmioletnia córka walczą o życie

W miejs­cowoś­ci Sitne w powiecie Wołomińskim doszło do trag­icznego wypad­ku. Kierow­ca wjechał w czteroosobową rodz­inę. Nie żyje 43-let­nia kobi­eta i jej 6-let­nia cór­ka. Ojciec dzieci i dru­ga, 8-let­nia cór­ka w ciężkim stanie zostali przewiezieni do szpi­ta­la.

Reklama

Fot. Polic­ja

 

Do zdarzenia doszło w miejs­cowoś­ci Sitne w powiecie Wołomińskim, niedaleko Wyszkowa.

Reklama

Ze wstęp­nych ustaleń wyni­ka, że kieru­ją­cy stracił panowanie nad oplem i uderzył w cztery oso­by porusza­jące się praw­idłowo row­era­mi. Badanie alko­matem nie wykaza­ło, by 22-let­ni kierow­ca spoży­wał alko­hol.

Na miejs­cu pojaw­iła się polic­ja i pogo­towie ratunkowe. 43-let­nia kobi­eta oraz jej 6-let­nia cór­ka nieste­ty zginęły. 8-let­nia dziew­czyn­ka została zabrana do szpi­ta­la śmigłow­cem Lot­niczego Pogo­towia Ratunkowego. Ojciec dziew­czynek również został przewieziony do szpi­ta­la. Ich stan określany jest jako cięż­ki.

Close Menu