Krwawa sobota w Niemczech! Furgonetka wjechała w tłum ludzi! Zamach?

W Mun­ster w północ­nych Niem­czech, fur­gonet­ka wjechała w tłum ludzi. Nie żyją co najm­niej 3 oso­by, a pond 30 zostało ran­nych.

Reklama

Jak donosi Reuters do tragedii doszło w godz­i­nachc popołud­niowych w Mun­ster. Samochód wjechał tam w grupę pieszych.
Na razie służ­by nie wypowiada­ją się na tem­at tego czy było to celowe dzi­ałanie, ale od razu zaz­nacza­ją, że nie jest wyk­luc­zone, że był­to zamach ter­ro­rysty­czny.

Reklama

Rzecznik miejs­cowej policji poda­je, że według infor­ma­cji funkcjonar­iuszy spraw­ca nie żyje. Nie wiado­mo jed­nak czy zginął w wypad­ku czy w inny sposób.
Close Menu