Z OSTATNIEJ CHWILI: Strzelec w głównej siedzibie YouTube

Pra­cown­i­cy YouTube poin­for­mowali, że akty­wny strz­elec zna­j­du­je się w siedz­i­bie głównej w San Mateo w Kali­fornii. 

Reklama

Pra­cown­ik Vadim Lavrusik napisał we wtorek około godziny 13:00: “Akty­wny strz­elec w siedz­i­bie YouTube. Usłysza­łem strza­ły i zobaczyłem ludzi bie­ga­ją­cych obok mojego biur­ka. Ter­az zabarykad­owałem się w poko­ju ze współpra­cown­ika­mi.

Close Menu