Z OSTATNIEJ CHWILI: Zderzenie pociągów metra. Wielu rannych

Zderze­nie pociągów metra w Niem­czech w mieś­cie Duis­burg. Ran­nych zostało, co najm­niej 30 osób. Na miejs­cu jest wiele służb.

Reklama

Wid­cej infor­ma­cji wkrótce.

Close Menu