Z OSTATNIEJ CHWILI: Rosja w odwecie wydala 60 amerykańskich dyplomatów

Ros­ja wydala 60 amerykańs­kich dyplo­matów z kra­ju. Ros­ja poda­je, że jest to odwet za wyrzuce­nie 60 rosyjs­kich dyplo­ma­tow.

Reklama

Close Menu