Kolejni pijani kierowcy autobusów na Mazowszu!

Polic­jan­ci lip­skiej i prza­s­nyskiej drogów­ki w ramach prowad­zonych dzi­ałań „Trzeź­wość w prze­wozie osób”, dzisi­aj rano zatrzy­mali 61 i 62-let­niego kuru­jącego auto­busem, którzy prze­wozili pasażerów. Kierow­cy za jazdę pod wpły­wem alko­holu odpowiedzą przed sądem. Grozi im do dwóch lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

Reklama

Fot. Pix­abay

 

Reklama

W Lip­sku na drodze kra­jowej nr 79, polic­jan­ci z Refer­atu Ruchu Dro­gowego zatrzy­mali do kon­troli kieru­jącego auto­busem kur­sowym relacji Sien­no-Lip­sko. Mężczyz­na prze­woz­ił pasażerów, w tym dzieci i młodzież szkol­ną. Pod­czas kon­troli polic­jan­ci sprawdzili stan trzeź­woś­ci 61-lat­ka. Badanie wykaza­ło, że miał on 0,7 promi­la alko­holu w orga­nizmie. Kieru­ją­cy nie mógł w takim stanie kon­tyn­uować jazdy, a polic­jan­ci zatrzy­mali kierow­cy pra­wo jazdy. Pasażerowie, ok. 30 osób pies­zo udali się na dworzec.

Do innego niebez­piecznego zdarzenia doszło, również dzisi­aj. Ok. godz. 7 polic­jan­ci z Wydzi­ału Ruchu Dro­gowego przs­nyskiej drogów­ki w miejs­cowoś­ci Żbi­ki zatrzy­mali do kon­troli auto­bus. Było pode­jrze­nie, że kieru­ją­cy prze­wożą­cy dzieci na trasie Zielon­ka-Krasne zna­j­du­je się pod wpły­wem alko­holu.

Badanie stanu trzeź­woś­ci 62-lat­ka wykaza­ło, że ma pon­ad 0,6 promi­la alko­holu w orga­nizmie. W tym stanie wsi­adł za kierown­icę i prze­woz­ił 30 dzieci do Szkoły Pod­sta­wowej w Kras­nem. Na dodatek nie posi­adał przy sobie prawa jazdy.

Za popełnione przestępst­wa mężczyznom grozi wyso­ka grzy­w­na, wielo­let­ni zakaz prowadzenia pojazdów oraz do 2 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

Close Menu