Próba zamachu na Merkel w Berlinie! Napastnik krzyczał “Allahu akbar” i biegł w stronę Merkel[WIDEO]

Mężczyz­na biegł w stronę kan­clerz Angeli Merkel, która właśnie opuś­ciła gmach par­la­men­tu w Berlin­ie. Mężczyz­na zbliżył się do niej na kil­ka metrów,  po okrzykach “Allahu akbar” (Bóg jest wiel­ki) został obezwład­niony przez policję. W niemiec­kich medi­ach pojaw­iło się nagranie z tego zajś­cia.

Reklama

Polic­ja wszczęła już śledzt­wo. Nie ma infor­ma­cji doty­czą­cych tożsamoś­ci mężczyzny i jego moty­wów.

Reklama

Close Menu
Close Panel