Miłówka: Włamał się i… zasnął

Nawet 10 lat w więzie­niu może spędz­ić 21-let­ni mieszkaniec powiatu żywieck­iego. Mężczyz­na wła­mał się do jed­nego ze sklepów w Milów­ce, skradł papierosy, alko­hol i… zas­nął za ladą. Słod­ki sen prz­er­wali mu polic­jan­ci z Rajczy. 21-latek został zatrzy­many i trafił do pol­i­cyjnego aresz­tu. Usłyszał już zarzu­ty.

Reklama

Fot. polic­ja

 

Dyżurny komis­ariatu policji w Rajczy otrzy­mał infor­ma­cję, że do jed­nego ze sklepów w Milów­ce miało miejsce wła­manie. Pod wskazany adres naty­ch­mi­ast pojechali polic­jan­ci. Jak ustalili, w sklepie ktoś wybił szy­bę. W środ­ku zna­j­dował się met­alowy kosz oraz… włamywacz, który spał za ladą.

Reklama

Polic­jan­ci prz­er­wali sen 21-latkowi, zatrzy­mali go i przewieźli do pol­i­cyjnego aresz­tu. Łupem włamywacza miały paść papierosy oraz alko­hol. Straty, jakie wyrządz­ił, włącznie ze zniszczeni­a­mi, osza­cow­ane zostały na około 4 tys. zł. Jak wyni­ka z mate­ri­ałów sprawy, to nie jedyne przewinie­nie 21-lat­ka. Kil­ka dni wcześniej próbował wła­mać się do jed­nej z restau­racji. Usłyszał już zarzu­ty. Za popełnione przestępst­wa w więzie­niu może spędz­ić nawet 10 lat.

Close Menu
Close Panel