Z OSTATNIEJ CHWILI: Wjechał koparką w stację benzynową [WIDEO]

Oper­a­tor  kopar­ki wjechał w dys­try­b­u­tor pali­wa na stacji ben­zynowej przy Alei Sol­i­darnoś­ci. Na miejs­cu pracu­ją straża­cy, a stac­ja została cza­sowo zamknię­ta.

Reklama39-let­ni oper­a­tor kopar­ki zasłabł i wjechał w dys­try­b­u­tor. Nie byla koniecz­na ewakuac­ja okolicznych budynków.” — mówi asp. Kami­la Szulc z Biu­ra Pra­sowego Komendy Stołecznej

Dzięku­je­my redakcji TVP3 Warsza­wa za zgodę na wyko­rzys­tanie zdjęć.

Reklama

 

Close Menu
Close Panel